hjem Galleri
Om grafikk Kontakt
cv nyttige linker
Du er her:
Om grafikk
 

 

 

om grafikk

Hva er grafikk?
presse
Ordet grafikk stammer fra det greske «graphe» som betyr tegning eller skrivning.Grafikk er felles betegnelse på ulike måter å reprodusere skrift og bilder.

Motiv/ide overføres til en trykkplate ved å skjære, etse, gravere inn, eller male direkte på platen. Platen kan være stein, kobber, sink, kartong, plexiglass og lignende. Motivet overføres til egnet trykkpapir som betegnes som et grafisk blad.

Grafikk betegner både trykketeknikken og selve produktet, det grafiske bladet.

Tradisjonell grafikk, grafiske trykk fra en plate,kan vi dele inn i 3 hovedkategorier, her noen eksempler på hver:

Høytrykk Linosnitt
Tresnitt
Motivet kommer frem ved å skjære bort det som ikke skal svertes inn. Her legger sverten seg på platens høyeste nivå.
Plantrykk Litografi
Monotypi
Her ligger sverten som gir motivet på samme plan som det som ikke skal gi avtrykk.
Dyptrykk Koldnålsradering
Kobberstikk
Etsinger
Her er motivet preget ned i platen. Sverte legger seg ned i "sporene", sverte på overflaten slås av og sverten som gir motivet hentes opp med lett fuktig trykkpapir

Grafikk brukes også om digitale visuelle uttrykk, både som papirprint og for skjerm.
I tillegg finnes mange andre teknikker innen trykkmetoder.


Miljøvennlig grafikk

trykk blaaMiljøvennlig grafikk omfatter teknikker der det i langt mindre grad enn tidligere benyttes giftige stoffer, som syrer og løsemidler, i prosessen.

Alternativer til etsing er bruk av fotopolymer(photopolymer eller ImagOn-film).
Ved bruk av fotopolymer preges motivet inn i ved hjelp av belysning. Trykking foregår som ved dyptrykk. Se eget avsnitt under teknikker.

Avfetting av plater kan enkelt gjøres ved bruk av litt jif skurekrem og eddik.
Fotopolymer kan begrense kobberforbruket, siden selve platen ikke preges og kan benyttes om igjen.

Akrylbaserte etsegrunner gjør løsemidler unødvendige. Fotopolymer er nevnt, men vannbasert trykkfarge blandet med gulvpolish fungerer godt for etsing i jernklorid.
Bruk av jernklorid, som er et salt, er langt mindre skadelig som etsebad i forhold til bruk av syrer. (Ved oppløsning i varmt vann slippes noen avgasser som kan irritere slimhinner. Det kreves ikke syreskap ved bruk, god ventilasjon er alltid å foretrekke=)!

For generell rengjøring av plater og utstyr fungerer matoljer, zalo, eddik og skurekrem godt, alt etter hvilken teknikk du skal jobbe med.


Teknikker


Monotrykk:
høstEn samlebetegnelse for mange ulike teknikker som har til felles at resultatet blir et unikt trykk.

Monotypi er kanskje den mest direkte måten å få frem et unikt trykk på. Sverte/farge "males" direkte på en glassplate eller lignende, for deretter å overføres til papir i trykkpressen.

I monotrykk kan ulike materialer, bearbeidet etter behov, gi muligheter for å få frem ulike linjer, flater, farger og teksturer.

Platene kan bearbeides med ulike typer lim, lakk, sjablonger . Former kan godt benyttes til flere trykk, men ingen trykk blir like.


Fotopolymer (fotogravyr,fotoetsing):
Her er utgangspunktet for teknikken å bearbeide skisser og utarbeide motivet i sort/hvitt eller gråtoner på et transparent materiale.

skyggeFoto, tusjtegning, lavering, blyanttegning er alle mulige å overføre til trykking. Motivet må være overført eller laget på gjennomlysbart materiale.

Trykkplaten (kobber, sink, plexiglass eller lignende) lamineres med fotopolymer, en lysømfintlig, akrylbasert film.
Laminert plate med motiv blir så belyst med UV-lys. Gjennom å kontrollere belysning herdes motivet inn i filmen.

Ved fremkalling etterpå vaskes overflødig/ ikke herdet fotopolymer ut. Utvaskingen stoppes ved bruk av eddik.
Platen har nå et motiv egnet for dyptrykk. Det overføres til lett fuktet papir i trykkpresse på vanlig måte.

Ved avsluttet trykkserie, fjernes filmen enkelt fra platen, og platen kan brukes på nytt ved fotoetsing. På blant annet kobber/sink kan fotopolymer også benyttes som etsegrunn.

Mer om grafikk under Nyttige linker.

 

 

Til toppen